Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Tunne oma klienti

Kliendisuhte loomine ja hoidmine ehk tunne-oma-klienti-põhimõte

SEB järgib oma igapäevategevuses kehtivaid õigusakte ja hea tava põhimõtteid. Meile on oluline olla usaldusväärne pank nii uuele kui ka olemasolevale kliendile. Selleks et osutada parimat teenust ning tagada finantssektori usaldusväärne toimimine, järgib SEB ühte panganduse peamist põhimõtet ja kohustust: tunne oma klienti.

Eesti Vabariigis kehtiva rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning muude Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt on Eestis tegutsevad krediidiasutused kohustatud oma kliendi tuvastama, samuti peavad nad koguma ja kontrollima kliendi andmeid ning regulaarselt neid uuendama. Kliendi andmed peavad olema õiged ja ajakohased.

On loomulik, et äritegevus ja seotud isikud aja jooksul muutuvad. Seetõttu pöördume teatud ajavahemiku järel teie poole sooviga andmeid uuendada, sh vajame teavet tegelike kasusaajate ja majandustegevuse sisu kohta. Selguse huvides võime lepingu sõlmimisel ja muul ajal lepingu kehtivuse jooksul esitada teile lisaküsimusi või paluda andmeid kinnitavaid dokumente.

Loodame teie koostööle ja mõistmisele ning palume teilt andmepäringutele selgeid vastuseid. Anname endast parima, et tehingute tegemisel ja teenuste osutamisel ei tekiks põhjendamata viivitusi.

Kogu info, mille klient meile esitab, on konfidentsiaalne ja me võime seda edastada ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Maksualane teabevahetus USA-ga

Aprillis 2014 sõlmisid Eesti ja USA valitsustevahelise lepingu, mille järgi Eesti kohustub andma USA-le infot Eestis asuvate USA maksukohustuslaste kohta. Selle valitsustevahelise lepingu aluseks on 2010. aastal vastu võetud USA seadus „Foreign Account Tax Compliance Act” ehk FATCA (välismaiste kontode maksukuulekuse seadus), mille kohaselt tuleb finantsasutustel kogu maailmas teha kindlaks, kes nende klientidest peavad USA-s makse maksma.

FATCA kokkuleppe täitmiseks on Eestis vastu võetud maksualase teabevahetuse seadus.

Alates 1. juulist 2014 on kõikidel finantsasutustel kohustus küsida oma klientidelt, kas nad on USA-s maksukohustuslased. Juriidiliste isikute puhul soovitakse veel teada, kas nende tegelikud kasusaajad on USA maksukohustuslased või USA kodanikud.

USA maksukohustuslased on näiteks USA kodanikud ja maksuresidendid ning samuti isikud, kellel on õigus igal ajal USA-sse elama asuda (roheline kaart).

Juriidilisel isikul palume avaldada ettevõtte tegeliku kasusaaja maksuresidentsus ja kodakondsus. Kui tegelik kasusaaja on USA maksuresident või kodanik, palume avaldageda tegeliku kasusaaja USA föderaalse maksukohustuslase identifitseerimisnumber ehk TIN (taxpayer identification number).

USA maksukohustuslasel (nii füüsilisel kui ka juriidilisel isikul) palume täita USA Riigitulude Ameti (Internal Revenue Service – IRS) väljatöötatud vorm, kuhu tuleb lisada isiku TIN (taxpayer identification number). Selle numbri saab klient oma USA maksuhaldurilt.

Eesti finantsasutustel on kohustus edastada USA maksukohustuslaste kohta info (sh andmed konto omaniku, maksuresidentsuse ja konto jäägi kohta) Eesti Maksu- ja Tolliametile, kes edastab andmed omakorda maksualase teabevahetuse raames IRS-ile.

Juhime tähelepanu, et kui klient ei esita nõutud infot, on finantsasutusel kohustus avaldada isiku andmed Maksu- ja Tolliametile.

Lisainfot FATCA kohta saate Rahandusministeeriumi kodulehelt www.fin.ee/fatca ja USA Riigitulude Ameti kodulehelt www.irs.gov.

Teabevahetus Euroopa Liidu liikmesriikidega ja OECD liikmesriikidega

Sarnaselt USA-ga hakkab Eesti vahetama maksualast teavet ka Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide ja OECD liikmesriikidega.

OECD riikidega teabevahetuse aluseks on Maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsioon, mille Eesti allkirjastas 29.05.2013.

EL-s vahetatava maksualase teabe aluseks on  Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 2014/107, mis võeti vastu 9. detsembril 2014. Direktiiv täiendab halduskoostöö direktiivi (2011/16) OECD Standardil põhineva finantskontode alase automaatse teabevahetuse korraga.

EL liikmesriikide ja OECD liikmesriikidega vahetatav maksualane teave on sarnane teabele, mida vahetatakse USA-ga. Teabe kogumise ja vahetamise õiguslik alus on sätestatud Maksualase teabevahetuse seadusega.

Maksualase teabe vahetus EL liikmesriikide ja OECD liikmesriikidega algas 2017. aastal, kuid info kogumist alustatati 2016. aastal.

Palume oma klientidel täita ja allkirjastada kliendiandmete leht, milles sisalduvad küsimused on vajalikud maksualase info vahetamiseks – nt palume eraisikutel anda infot maksuresidentsus(te) kohta ja juriidilistel isikutel nende tegelike kasusaajate maksuresidentsus(te) kohta, samuti soovime teada tegelike kasusaajate sünnikohta.

Lisainfot EL toimuva maksualase teabevahetuse ja OECD liikmesriikide vahel toimuva maksualase teabevahetud kohta saate Rahandusministeeriumi kodulehelt www.fin.ee/fatca ja teabelehelt.

Parimat koostööd ja mõistmist soovides
SEB

Kontaktid

 

 

 

 

 

 

Vestlus SEB klienditoega

 
S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.