Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

AS-i SEB Pank ja temaga samasse gruppi kuuluvate juriidiliste isikute (edaspidi SEB Panga Grupp) suurim väärtus on usaldusväärsed kliendisuhted. Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks koguvad ja säilitavad SEB Panga Gruppi kuuluvad ettevõtjad klientide ja SEB Panga Grupiga suhtlevate teiste isikute andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi.

 • SEB Panga Grupp järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise põhimõtteid.
   
 • SEB Panga Gruppi kuuluv ettevõtja hoiab tema kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete kogumisel lähtub SEB Panga Grupp seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.
   
 • Klientide andmete töötlemise täpsemad põhimõtted on toodud:
  AS SEB Pank üldtingimustes
  AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus üldtingimustes
  AS SEB Liising lepingute tüüptingimustes
   
 • SEB Panga Gruppi kuuluvad ettevõtjad rakendavad infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid isikuandmete kaitstuse tagamiseks ning isikuandmete töötlemise jälgimiseks.
   
 • SEB Panga Grupi töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.
   
 • SEB Panga Gruppi kuuluvad ettevõtjad ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on. SEB Panga Gruppi kuuluval ettevõtjal on õigus edastada isikuandmeid teistele SEB Panga Gruppi kuuluvatele ettevõtjatele, eesmärgiga efektiivselt kasutada kogutud isikuandmeid ja finantsinformatsiooni ning pakkumaks kliendile ühtset finantsteenust.
   
 • Toodete ja teenuste reklaamikampaania käigus võib klientidele saata SEB Panga Gruppi kuuluvate ettevõtjate või harva ka muude lepingupartnerite pakkumisi. Kliendil on igal ajal õigus keelduda reklaamipakkumisest, teavitades sellest SEB Panga Gruppi.
   
 • SEB Panga Gruppi kuuluvad ettevõtjad säilitavad isikuandmeid oma andmebaasides ning isikul on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning informatsioonile tema poolt sooritatud toimingute kohta. Samuti on isikul igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.
   
 • Õigete andmete olemasolu SEB Panga Grupis tagab korrektsema ja kiirema teeninduse. Isikuandmeid saab vaadata ja ebaõiged andmed parandada SEB internetipangas või pöördudes Teie partneriks oleva SEB Panga Grupi ettevõtja poole.
   
 • Vajadusel kogub SEB Panga Grupp pakkumiste tegemise eesmärgil isikuandmeid ka muudest allikatest kui isikult eneselt. Kui isikuandmed ei ole kogutud avalikest andmekogudest, nõuab SEB Panga Grupp andmete edastajalt, et üleantud isikuandmed oleks kogutud seaduspäraselt.
   
 • SEB Panga Grupp salvestab kõiki sidevahendi (nt telefon, internetipank, e-post) teel antud klientide korraldusi ning vajadusel kasutab neid salvestisi kliendi korralduste ja toimingute tõestamiseks ja/või taasesitamiseks ning muudel SEB Panga Grupi üldtingimustes nimetatud eesmärkidel.
   
 • Küsimuste korral andmete töötlemise osas, helistage palun SEB Panga Grupi infotelefonil 66 55 100 või
S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.