Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Arvelduslaen

Arvelduslaen

Laen ootamatuteks väljaminekuteks

 • Kiire ja lihtne taotlemine internetipangas
 • Paindlik tagasimakse
 • Intressi tasumine ainult kasutatud limiidilt

Laenulepingu sõlmimisel avame Teie arvelduskontole laenulimiidi, mida saate kasutada nii nagu soovite. 

Arvelduslaenu tingimused
Laenulimiit Alates 200 eurost.
Maksimaalne laenulimiit sõltub Teie sissetulekust ja olemasolevatest kohustustest. 
Intressimäär 19% kasutatud laenulimiidilt aastas.
Intressi tasute vaid nende päevade eest, millal Arvelduslaenu limiiti kasutasite.
Arvelduslaenu intressimäär on soodsam soodustust sisaldava SEB Paketiga.  
Limiiditasu 1% kogu laenulimiidilt aastas
Lepingutasu Hinnakirja kohaselt
Laenutähtaeg Üks aasta. Pikeneb automaatselt, kui Teie või pank ei ole avaldanud soovi laenulepingut lõpetada.
Krediidi kulukuse määr tüüpnäitena

Arvelduslaenu krediidi kulukuse määr on 26,84% aastas järgmistel näidistingimustel:

 • krediidilimiit 1000 eurot, mis võetakse täissummas kohe kasutusele;
 • fikseeritud intressimäär 17% aastas kasutusele võetud krediidisummalt;
 • limiiditasu 1% aastas kogu limiidilt;
 • tagastamine ühe aasta jooksul 12 kuumaksena;
 • lepingu sõlmimise tasu 20 eurot, mis makstakse lepingu sõlmimisel;
 • arvelduskonto kuutasu 0,30 eurot.

Kliendi makstav tagasimaksete summa 1092,90 eurot ja kogusumma 1127,68 eurot.

 

Taotlemine

Lihtsaim ja mugavaim võimalus on Arvelduslaenu taotlus täita internetipangas.

Soovi korral saate täita Arvelduslaenu taotluse paberkandjal ja esitada lähimas SEB kontoris.

Arvelduslaenu otsuse saate kiiresti. Kui pangal on olemas kõik vajalikud andmed, teeme laenuotsuse reeglina kolme tööpäeva jooksul.

Nõuded taotlejale

Saate Arvelduslaenu taotleda, kui

 • olete täisealine Eesti Vabariigi kodanik või omate pikaajalist elamisluba
 • Teie netosissetulek on vähemalt 350 eurot kuus  
1. Lepingu sõlmimine  
eraisik  
- väikelaen 1,5% laenusummast, min 35 eurot
- kodulaen 1% laenusummast, min 250 eurot
- arvelduslaen 1,5% laenulimiidist, min 20 eurot
- õppelaen tasuta
- hüpoteeklaen 1% laenusummast, min 190 eurot
juriidiline isik (sh füüsilisest isikust ettevõtja)  
- arvelduslaen 1% laenulimiidist, min 200 eurot
- käibekapitalilaen 1% laenusummast, min 200 eurot
- investeerimislaen 1% laenusummast, min 200 eurot
- stardilaen 1% laenusummast, min 200 eurot
- renoveerimislaen korteriühistutele 1% laenusummast, min 200 eurot
2. Lepingu muutmine  
eraisik  
- väikelaen (1) 35 eurot
- kodulaen, Preemialaen (1) kuni 1% laenujäägist, min 190 eurot
- arvelduslaen (1) 15 eurot
- hüpoteeklaen (1) kuni 1% laenujäägist, min 190 eurot
- limiidilaen (1) kuni 1% laenulimiidist, min 35 eurot
- õppelaenu tagasimaksmise graafiku muutmine tasuta
- teenustasud, mis kehtivad kõigi eraisiku laenutoodete, v.a õppelaenu korral  
- laenuga seotud arvelduskonto(d)e muutmine
20 eurot
- maksepäeva muutmine
20 eurot
       - laenu väljamaksmise perioodi pikendamine 50 eurot
- laenu põhiosa maksepuhkus

kodulaen ja hüpoteeklaen 50 eurot;

väikelaen 20 eurot
- laenusumma suurendamine  
- arvelduslaen
1,5% täiendavast krediidilimiidist, min 20 eurot
- juriidiline isik (sh füüsilisest isikust ettevõtja)  
- laenusumma/-limiidi suurendamine
1% juurde antud laenusummast/ -limiidist, min 200 eurot
- laenulepingu muutmine
1% laenu jäägist/limiidist, min 200 eurot
3. Leppetrahvid  
- eraisik  
- leppetrahv lepingus toodud teabe esitamise kohustuse rikkumise eest, sh tagatisvara kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest
32 eurot
- leppetrahv laenulepingus toodud muu mitterahalise kohustuse rikkumise eest
kuni 5% kohustuse rikkumise hetkel tagastamata laenu summast
- juriidiline isik  
- leppetrahv laenulepingus toodud kohustuse rikkumise eest
kuni 5% kohustuse rikkumise hetkel tagastamata laenu summast
4. Ehitisele seatud pandi ümbervormistamine hüpoteegiks tasuta
5. Võlateatis laenusaajale  
meeldetuletus võla kohta tasuta
võlanõudekiri 5 eurot

(1) Kõik laenu muudatused, mida ei ole eraldi muudatuste punktidena hinnakirjas välja toodud (k.a tagatiste muutmine notariaalses või muus vormis).

Laenusaaja meelespea ja täiendav info väike- ja arvelduslaenu taotlejale

Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata.

Laenu taotledes tehke korralik eeltöö:

 • mõelge, milleks ja kui palju laenu vajate ning kust saate raha selle tagasimaksmiseks;
 • esitage meile tõene ja piisav info;
 • tehke endale selgeks, millised kulud laenu võtmisega kaasnevad;
 • arvestage võimalusega, et Teie majanduslik olukord võib halveneda ja Te peate ka selles olukorras suutma laenu tasuda;
 • lugege kõik laenudokumendid (leping, teabeleht jms) enne allkirjastamist hoolikalt läbi;
 • pole olemas lahendamatuid probleeme ja olukordi, vaid on erinevad võimalused - oleme Teie koostööpartner, kelle poole tuleb aegsasti pöörduda ka siis, kui Teil tekivad raskused laenu tasumisega.

Teil on õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel.
 

Laenutingimuste ja -lepinguga tutvudes pöörake tähelepanu alljärgnevale.


1. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht

Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt.

2. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus

Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses.

3. Laenu vääring

Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes.

4. Laenu väljamaksmise tähtaeg ja tingimused

Enamasti saate laenu kasutama hakata kohe pärast seda, kui olete lepingu allkirjastanud ja võimalikud eeltingimused täitnud, ent mitte hiljem kui kolme tööpäeva möödudes.

Väikelaenu maksame või arvelduslaenu limiidi avame Teie SEB Panga arvelduskontole.

5. Laenulepingust taganemise õigus

Pärast laenulepingu allkirjastamist saate sellest 14 päeva jooksul lepingus märgitud tingimustel taganeda.

6. Intress

Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Intressimäära toome välja lepingus.

Väike- ja arvelduslaenu puhul on intressimäär fikseeritud. Väikelaenu puhul tuleb intressi tasuda tagastamata laenujäägilt, arvelduslaenu puhul kasutatud laenulimiidilt.

7. Laenu tagasimaksmine

Laenulepingu alusel tasutavaid makseid võtame maha Teie arvelduskontolt. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt.

Väikelaenu tasute maksegraafiku alusel iga kuu. Üldjuhul tasute iga kuu ühesuurust makset ehk annuiteetmakset, mis koosneb laenu põhiosa maksest ja intressist.

Arvelduslaenu puhul maksate tagasi limiidi kasutatud osa, kui Teie arvelduskontole laekub raha. Hiljem saate vahepeal tasutud osa uuesti kasutusele võtta. Iga kuu tasute arvelduslaenu kasutatud limiidilt intressimakset ja kogu limiidilt arvestatud limiiditasu.

8. Ennetähtaegne tagasimaksmine

Väikelaenu võite täielikult või osaliselt ennetähtaegselt tagasi maksta, kui teatate oma soovist kümme päeva ette ja tasute leppetasu, mis on 0,5–1% ennetähtaegselt tagasimakstavast summast.

9. Laenulepingu tingimuste muutmine

Üldjuhul toimub lepingu tingimuste (sh intressimäära) muutmine mõlema poole nõusolekul ja see muutus fikseeritakse lepingu lisades. Tavaliselt on laenulepingu tingimuste muutmine tasuline.

10. Laenulepingu eritingimused

Kui laenuleping sisaldab kohustavaid eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Ainult sel juhul saate olla kindel, et leping jääb jõusse.

11. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud

Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda viivist lepingus esitatud määras. Kui rikute mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras.

Kui Teil tekib võlg, saadame Teile esmalt meeldetuletuse. Juhul kui võlg jääb ikkagi tasumata, edastame Teile tasulise võlanõudekirja. Kui Teie lepingu tagatiseks on vormistatud käendus, siis teavitame võlgnevuse tekkimisest ka käendajat. Üle 45 päeva kestnud võlgnevuste kohta edastame info maksehäireregistri pidajale (AS Krediidiinfo).

12. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed

Meil on õigus laenuleping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui viivitate osaliselt või täielikult vähemalt kolme järjestikuse maksega. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda.

13. Laenulepinguga seotud kulud

Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri.

Lisaks laenu- ja intressimaksetele peate tasuma arvelduskonto kuutasu ning katma muud asjakohased kulud, kui neid on.

14. Konto avamise ja sissetulekute laekumise kohustus

Hiljemalt laenulepingu allkirjastamise päevaks peab Teil (ja kaaslaenajal) olema avatud kogu laenuperioodiks SEB Pangas arvelduskonto. Teie regulaarne sissetulek peab laekuma Teie SEB Panga arvelduskontole.

15. Laenusaaja maksevõime vähenemise risk

Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb või Teie muud kulud kasvavad.

Analüüsige, milline on Teie pere tegelik finantsseis, ja kaaluge sobiva kindlustuslepingu (näiteks SEB laenukaitse kindlustus) sõlmimist.

Kui makseraskused hakkavad tekkima, siis võtke meiega viivitamatult ühendust. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus.

Maksepuhkus tähendab seda, et katkestame laenu põhiosa maksed teatud perioodiks. Seejuures võite laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükata.

16. Kaebused ja vaidlused

Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel www.seb.ee/tingimused/kaebuste-lahendamine.

Kui meie vastus ei vasta Teie ootustele ja Te leiate endiselt, et oleme rikkunud laenu andmisel Teie õigusi, siis võite nõu ning selgitusi küsida Tarbijakaitseametist (Pronksi 12, 10117 Tallinn; www.tarbijakaitseamet.ee) või Finantsinspektsioonist (Sakala 4, 15030 Tallinn; www.fi.ee).

Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET.

 

 

Vestlus SEB klienditoega

 

Baasintressimäärad

Kehtivad seisuga 15.02.2018
1 kuu EURIBOR® -0,3690
3 kuu EURIBOR® -0,3280
6 kuu EURIBOR® -0,2760
12 kuu EURIBOR® -0,1910
EONIA® -0,3630
Panga baasintress (PBI) 0,0000
EURIBOR® määrade ajalugu
EONIA® määrade ajalugu

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.