Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

SEB Laenukaitse kindlustus

SEB Laenukaitse kindlustus

Suurendab kindlustunnet laenu võtmisel

 • Suurendab kindlustunnet laenukohustuste täitmisel
 • Vara säilimine ja lähedaste turvatunne
 • Lai kindlustuskaitsete valik

SEB Laenukaitse kindlustus on mõeldud laenukohustuste täitmise tagamiseks olukorras, kus kindlustusjuhtumi tõttu tekiksid laenuvõtjal raskused laenu või teatud perioodi laenumaksete tagasimaksmisel.

SEB Laenukaitse kindlustust saab võtta SEB-st võetud kodu-, hüpoteek- ja väikelaenu kindlustamiseks. See on mõeldud sissetulekute  ja laenukohustuse täitmise kaitseks, juhul kui laenuvõtja sissetulek on kindlustusjuhtumi (raske tervisekahjustus, töövõime või töö kaotus, surm) tõttu vähenenud või lõppenud. Sellisel juhul on tagatud, et laen või osa sellest ei jää pangale tagasi maksmata.

Valik lisakindlustusi

Kodu- ja hüpoteeklaenu kindlustamiseks saab laenuperioodiks valida enda vajadustest lähtuvad kindlustuskaitsed:

 • Elukindlustuskaitse annab turvatunde, et õnnetusjuhtumist või haigusest tingitud surma korral maksab kindlustusselts laenu või kokkulepitud osa sellest pangale tagasi.
 • Raske tervisekahjustuse kaitse saab võtta koos elukindlustuskaitsega. Selle kaitse olemasolul maksab kindlustusselts raske tervisekahjustuse korral (nägemise kaotus, halvatus, kooma jt) laenu või osa sellest pangale tagasi.
 • Töövõime kaotuse kaitse võimaldab täita laenukohustusi, kui jääte õnnetuse või haiguse tõttu ajutiselt töövõimetuks. Sellisel juhul hüvitab kindlustusselts laenumaksed kindlustustingimuste kohaselt.
 • Töökaotuse kaitse annab rahalise turvatunde ootamatuks töötuse perioodiks. Sellisel juhul hüvitab kindlustusselts laenumaksed kindlustustingimuste kohaselt.

Väikelaenule võetud laenukaitse kindlustus sisaldab kõiki nelja kindlustuskaitset.

Hea teada!

Kindlustusperiood algab elukindlustuskaitse puhul kindlustuslepingu sõlmimisest ja kestab laenulepingu lõpuni. Raske tervisekahjustuse kaitse, töövõime ja töökaotuse kaitse kindlustusperiood on üks aasta ning see pikeneb automaatselt, kui ei teatata kindlustuslepingu katkestamise soovist.

Kindlustusmakseid tasutakse koos laenumaksetega igakuiselt kuni laenuperioodi lõpuni.

Kindlustusmakse suurus oleneb tegelikust laenumaksest ja/või laenujäägist ning kindlustatu vanusest.

Laenukaitse kindlustuse saab sõlmida 18–55-aastane alaliselt Eestis elav isik ja leping kehtib maksimaalselt kuni kindlustusvõtja 61. eluaastani.

 

 

Töökaotuse kindlustuskaitset pakub AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaal.
*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni.
AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus tegutseb AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Olenevalt SEB laenukaitse kindlustuse raames valitud kaitseist ning nende kaitsete tingimustest võib kindlustusjuhtumiks olla kindlustusvõtja

 • surm;
 • raske tervisekahjustus;
 • töövõime kaotus;
 • töökaotus.

Kindlustusjuhtumist teavitage SEB Elu- ja Pensionikindlustust esimesel võimalusel telefonil 665 8020, e-posti aadressil või pöörduge lähimasse SEB kontorisse.

Kindlustusvõtja surma korral palume lähedastel kindlustushüvitise saamiseks esitada

 • surmajuhtumi kindlustushüvitise taotlus, mille SEB Pank edastab soodustatud isikuna SEB Elu- ja Pensionikindlustusele (SEB blanketil);
 • surmatunnistuse koopia;
 • arstliku surmateatise koopia.

Kindlustusvõtja raske tervisekahjustuse korral palume kindlustushüvitise saamiseks esitada

 • raske tervisekahjustuse kindlustushüvitise taotlus (SEB blanketil);
 • raske tervisekahjustuse arstitõend (SEB blanketil);
 • haigusloo väljavõte raviarstilt;
 • isikut tõendava dokumendi koopia.

Kindlustusvõtja töövõime kaotuse korral palume kindlustushüvitise saamiseks esitada

 • töövõime kaotuse kindlustushüvitise taotlus (SEB blanketil);
 • töövõime kaotuse arstitõend (SEB blanketil);
 • haigusloo väljavõte raviarstilt;
 • töövõimetuslehe koopia, mille on täitnud arst, tööandja ja kindlustusvõtja;
 • isikut tõendava dokumendi koopia.

Kindlustusvõtja töökaotuse korral palume kindlustushüvitise saamiseks esitada

 • töökaotuskindlustuse hüvitise taotlus (PZU blanketil);
 • viimase tööandja väljastatud töölepingu originaal või tööandja kinnitatud koopia töölepingust;
 • töölepingu lõpetamise otsus, milles on kirjas lepingu lõpetamise põhjus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • järgmised Eesti Töötukassa originaaldokumendid või kinnitatud koopiad:

  − tõend isiku töötuna arvele võtmise kohta;
  − otsus töötuskindlustushüvitise määramise kohta;
  − individuaalne tööotsimiskava iga 30 päeva järel, kuni isik on töötuna Eesti Töötukassas arvel.

Täidetud taotluse koos dokumentidega palume tuua lähimasse SEB kontorisse või saata postiga aadressil Tornimäe 2, 15010 Tallinn. Küsimuste korral võtke meiega ühendust telefonil 665 8020 või e-posti aadressil .

Enne kindlustuslepingu sõlmimist palume tutvuda SEB Laenukaitse kindlustustingimustega.

SEB Laenukaitse tingimused ja hinnakiri

Arvutage laenumakse koos kindlustusega

Kontakt

 • Kahjukäsitlus

  Teatan kahjust

 • Klienditugi

  665 8020

 • E-post

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.